Styrelsen

Fadi Awni Ali

Ordförande & Kassör

fadi@infofcchampions.se


Cerima Hurtic

Ledamot

cerima@infofcchampions.se


Rami Awni Ali

sekreterare

Rami@infofcchampions.se


Sara Larsson

Ledamot


Erden Oktaj

Materialansvarig

FC Champions- Stadgar- Värdegrund

Fcchampions</Malmö lindängen> </head> <Fotbollsförening> sidinnehåll </body> </html> </body> </html>